Elektronik ponownie z tytułem

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1731 techników. Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pod uwagę były brane: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych już po raz kolejny uzyskał status „Złotej Szkoły”. Uplasował się na 68. miejscu w kraju w Rankingu Techników, na 13. miejscu wśród techników w województwie śląskim. Ogłoszono również Ranking Maturalny Techników, w którym szkoła zajęła 25. miejsce w kraju.

Gratulujemy!