Termomodernizacja liceum im. E. Plater

II LO im. E. Plater to kolejna szkoła, która przejdzie termomodernizacją. 4 grudnia w siedzibie szkoły podpisano stosowne dokumenty w tej sprawie. Za inwestycję odpowiedzialny będzie Zakład Budowlano-Handlowy Andrzej Muc.

Firma, która wyłoniona została w drodze przetargu ma dwanaście miesięcy na wykonanie zadania od momentu podpisana umowy, która opiewa na kwotę 3.060.000 zł. Miasto na tę inwestycję otrzymało unijne dofinansowanie.

Poza walorami estetycznymi w wyniku prac w obiekcie poprawiona zostanie izolacyjności przegród budowlanych, wymienione zostaną okna i drzwi na wyroby o lepszej izolacyjności. Dzięki realizacji ograniczone zostanie także zużycie energii cieplnej  i emisji zanieczyszczeń. – Kolejna miejska placówka edukacyjna zostanie gruntownie zmodernizowana. Z jednej strony zwiększy się komfort nauki, a jednocześnie prace wykonane przyczynią się do poprawy jakości powietrza – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.