Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Komendant Komisariatu Policji III w Sosnowcu serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli instytucji i mieszkańców dzielnicy Zagórze na debatę społeczną na temat bezpieczeństwa. Debata odbędzie się w dniu 16.11.2018 r o godz 16.30 w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Braci Mieroszewskich 54 w Sosnowcu .

Podczas debaty mieszkańcy i inne przybyłe osoby będą miały okazję zapoznać się z bieżącym stanem bezpieczeństwa dzielnicy. Spotkanie będzie również okazją do zgłoszenia wszelkich uwag i sugestii na temat negatywnych i najbardziej uciążliwych dla mieszkańców zjawisk. Policjanci zaprezentują funkcjonalność i naświetlą podstawowe korzyści płynące z korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda. Dzielnicowi natomiast przedstawią najważniejsze założenia obowiązującej już nowej formuły swojej pracy „Dzielnicowy bliżej nas”.