Certyfikat dla Technikum nr 6

Nauczyciele i uczniowie CKZiU Technikum nr 6 wzięli udział w Kampanii pod hasłem: Razem raźniej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka realizowana w roku szkolnym 2017/2018.

Cele programu  zakładały wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukację dla bezpieczeństwa. W ten sposób  realizowano politykę oświatową   państwa w br. roku szkolnym w zakresie: podnoszenia jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach, wzmocnienia wychowawczej roli szkoły, bezpieczeństwa w Internecie. Polonistki: Bożena Fulas i Aleksandra Karwat oraz pedagog szkolny Urszula Malczewska i psycholog Anna Zgardzińska-Biesiada wspólnie z uczniami wykonały maksymalną liczbę zadań przewidzianą w konkursie.