Zbigniew Zalas powołany do Rady Dyrektorów

4 stycznia 2018 r. minister Anna Zalewska wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Zaszczytny tytuł członka Rady otrzymał  Zbigniew Zalas – wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25. Rada  będzie wspierać Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty w zakresie wypracowania oraz konsultowania nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce.

 

 

Członkowie Rady będą proponować zmiany w kształceniu zawodowym, w tym w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także będą brali udział w prowadzeniu wstępnych konsultacji nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i współpracujących z nimi pracodawców. Jednym z zadań Rady będzie aktywny udział jej członków w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku pracodawców. Zbigniew Zalas to jedyny dyrektor z Sosnowca powołany na członka Rady, który  promować będzie dobre praktyki w kontaktach ze środowiskiem pracodawców.