Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Jak wygląda efektywna gospodarka odpadami i zasobami?

Odpady definiuje się zwykle jako zbędne i nieprzydatne materiały oraz substancje, które powstały jako rezultat działalności bytowej lub gospodarczej człowieka. Odpady były przez dekady uważane za zupełnie bezużyteczne, trafiały na składowiska i tam kończyły swój żywot. Jednak wraz z pojawieniem się nowych koncepcji, takich jak zrównoważony rozwój czy gospodarka obiegu zamkniętego, sukcesywnie zmienia się sposób myślenia o odpadach, które, jak przekonują specjaliści, powinny w praktyce być traktowane jako cenne zasoby. Czym charakteryzuje się efektywna gospodarka odpadami i jakie korzyści oferuje?

Dlaczego racjonalne zarządzanie odpadami jest tak ważne?

Zamykanie obiegu surowców jest jednym z podstawowych postulatów idei zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest przeciwdziałanie deficytom surowców, których niedobory zagrażają nam już dziś lub wkrótce staną się faktem. Efektywna gospodarka odpadami polega na tym, by wykorzystać potencjał tkwiący w produkowanych przez ludzi śmieciach i poprzez recykling odpadów wykorzystać je ponownie. Odpady w ten sposób stają się alternatywą dla ubożejących naturalnych złóż, których zużycie można skutecznie redukować poprzez odpowiedzialne zagospodarowanie odpadów różnych frakcji. Recykling odpadów, odzysk surowców i energii pozwalają przy tym nie tylko chronić naturalne zasoby, ograniczyć ilość wysypisk stanowiących zagrożenie dla ekosystemu, ale również przyczyniają się w niebagatelnym stopniu do oszczędności energii i wody, redukcji ilości zanieczyszczeń trafiających środowiska w związku z produkcją dóbr z pierwotnych surowców oraz istotnie ograniczają emisję dwutlenku węgla. Efektywne zarządzanie odpadami staje się w ten sposób skuteczną metodą ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym.

Na czym polega efektywne gospodarowanie odpadami i zasobami?

Recykling odpadów i odzysk surowców nie byłyby możliwie, gdyby nie skrupulatna segregacja odpadów w domach, miejscach użyteczności publicznej, a przede wszystkim zakładach produkcyjnych. Chodzi głównie o to, by wszystkie frakcje odpadów były postrzegane jako wartościowe zasoby i nie były marnotrawione. Jak wiele możliwości daje taki sposób myślenia i działania, dowodzą praktyki Stena Recycling, firmy z branży zarządzania odpadami na terenie Polski. W rozsianych na obszarze całego kraju zakładach Stena Recycling odzyskuje energię i surowce z odpadów wszystkich frakcji, nawet z odpadów niebezpiecznych, opakowań po nich czy zużytej elektroniki. Stena Recycling rocznie przetwarza np. ponad 700 tysięcy monitorów i telewizorów, odzyskując z nich blisko 700 ton miedzi, 1,5 tony srebra, dziesiątki kilogramów złota i mnóstwo innych deficytowych surowców.,. Stena Recycling pomaga ponadto przedsiębiorcom w poszukiwaniu dróg do efektywniejszego wykorzystania odpadów produkcyjnych, organizuje odbiór odpadów, transport i ich recykling, doradza w zakresie projektowania dla recyklingu, a także szkoli pracowników np. z zakresu segregowania odpadów. Efektywne zarządzanie zasobami w zakładzie produkcyjnym, inicjująca odzysk cennych surowców selekcja odpadów, ecodesign, przekładają się nie tylko na istotne dla wszystkich zyski środowiskowe, ale także przyczyniają się do optymalizacji kosztów produkcji, pozytywnie wpływają na budżet firmy, jej wizerunek i konkurencyjność.