Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Przechorowałeś koronawirusa? Oddaj osocze i pomóż innym

 Od 1 grudnia osocze w postaci krwi pełnej można oddać w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sosnowcu przy ulicy Zegadłowicza 3 (budynek przy Sosnowieckim Szpitalu Miejskim).

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, wspomagające leczenie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Ozdrowieniec to osoba, która przechorowała COVID-19, przeszła zakażenie SARS-CoV-2 i została uznana za wyleczoną i czuje się zdrowa, jest w wieku 18-65 lat, minęło 28 dni od zakończenia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji.

Mieszkaniec, który pragnie pomóc innym pokonać bezpiecznie chorobę, proszony jest o kontakt telefoniczny z oddziałem terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sosnowcu pod numerem 32 297 99 57. W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin jego pobrania.