Literacko-Plastyczne laury SP nr 6

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr  6 zdobyli laury w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym Serce Kapsuły Czasu, który został zorganizowany przez Fundację „TworzyMY Kraków”. Laureatem honorowym została Weronika Słaboń, a laureatami wyróżnionymi: Hanna Torzewska, Kinga Bartos, Klaudia Strózik , Patrycja Sinicka. Opiekunem uczennic jest nauczycielka języka polskiego Joanna  Błażusiak - Dudała.

Konkurs miał na celu kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za rozwój małych ojczyzn i umożliwienie wypowiedzenia się na tematy związane z otoczeniem i środowiskiem. Nagrodzone prace zostaną złożone i zabezpieczeniu w rzeźbie architektonicznej „Kapsuła Czasu”, a w dalszej perspektywie zestawione  z rzeczywistością za kolejne 10, 25, 50, 75 i 100 lat. Uroczystość zamknięcia i zaplombowania prac w Rzeźbie Architektonicznej „Kapsuła Czasu” zaplanowana  jest w pierwszym kwartale 2020 r.