Sosnowiec: plan na klimat

Intensywne opady deszczu, wysokie temperatury, fale upałów, burze i zanieczyszczenia powietrza to zjawiska które utrudniają życie mieszkańcom Sosnowca. Ich nasilenie się w przyszłości może spowodować szkody i straty finansowe. Propozycje działań, które pozwolą lepiej przystosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych, były dyskutowane podczas warsztatów konsultacyjnych z udziałem ekspertów z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, specjalistów z Urzędu Miasta, przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw i instytucji. Warsztaty zostały zorganizowane 18 kwietnia w ramach projektu Ministerstwa Środowiska, w którym powstają Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu dla 44 polskich miast.

Sosnowiec jest jednym z partnerów Ministerstwa Środowiska w projekcie „Wczujmy się w klimat”, w którym przygotowywane są Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu (MPA). Wykonane w ramach projektu ekspertyzy pozwoliły stwierdzić, że w Sosnowcu sektorami najbardziej wrażliwymi na obserwowane i prognozowane zmiany klimatu są: transport, gospodarka wodna, zdrowie publiczne i energetyka.

Ostatecznym efektem projektu będzie dokument zawierający plan działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego już nasilania się występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych (deszczy nawalnych, burz, fal upałów), które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz powodują największe zniszczenia – informuje Joanna Piasecka-Rodak, kierująca w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych pracami nad przygotowaniem MPA dla Sosnowca.

Mieszkańcy Sosnowca najbardziej narażeni są na skutki występowania wysokich temperatur w ciepłych porach roku, szczególnie w czasie fal upałów, gdy temperatura przekracza 30°C. Intensywne opady oraz burze i silny wiatr powodują lokalne podtopienia ulic i budynków oraz są przyczyną poważnych szkód materialnych. Koszty ich usuwania ponosi miasto, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy. Problemem może być także zanieczyszczenie powietrza pyłami oraz występowanie smogu zimowego.

Wśród proponowanych przez specjalistów z Urzędu Miasta i ekspertów z IETU działań adaptacyjnych znalazły się przede wszystkim działania zabezpieczające miasto przed zalewaniem przez wody opadowe, m.in. modernizacja infrastruktury technicznej odprowadzania wód opadowych oraz budowa zbiorników retencyjnych, a także rozbudowa błękitno-zielonej infrastruktury, która pozwoli „zatrzymać” wodę w mieście.

Zieleń jest naszym sojusznikiem w przystosowaniu miasta do skutków zmian klimatu – mówi Joanna Piasecka-Rodak. – Tereny zielone pomagają zatrzymać wody opadowe w mieście oraz obniżają temperaturę. Niezwykle ważne jest również ograniczenie powierzchni nieprzepuszczalnych w mieście lub ich rozszczelnienie co zwiększy retencjonowanie wody.

Wśród propozycji działań łagodzących wpływ wysokich temperatur znalazły się m.in. kurtyny zamgławiające.

W propozycjach działań adaptacyjnych uwzględniono również termoizolację budynków mieszkalnych, co nie tylko poprawia komfort termiczny mieszkańców i zmniejsza wydatki na ogrzewanie, ale także wiąże się z ograniczeniem niskiej emisji.

Bardzo istotna jest również ochrona istniejących i wyznaczanie nowych korytarzy wentylacji na obszarach miejskich. Jest to jedno z działań, które wiąże się z polityką zagospodarowania przestrzeni i zarządzania zielenią w mieście – mówi Joanna Piasecka-Rodak z IETU. – Przekłada się na wiele elementów wpływających na zdrowie i jakość życia mieszkańców, jak rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń czy warunki wilgotnościowe i termiczne na obszarach o intensywnej zabudowie.

Zaproponowano również pakiet działań edukacyjnych i informacyjnych, które powinny podnieść wiedzę i świadomość mieszkańców na temat negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Zweryfikowane w trakcie warsztatów działania zostaną poddane analizom ekonomicznym w celu wyboru najbardziej efektywnych przedsięwzięć, które zostaną wpisane do Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Sosnowca. Dokument MPA powinien powstać do końca października 2018 roku.

Na warsztatach w Sosnowcu oprócz przedstawicieli wydziałów Urzędu Miasta i ekspertów, obecni byli m.in. przedstawiciele Sosnowieckich Wodociągów, Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie - RZGW w Gliwicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu, Tramwajów Śląskich, Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Tauron Polska Energia oraz Uniwersytetu Śląskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na stronie internetowej: www.44mpa.pl

Więcej informacji o projekcie Ministerstwa Środowiska znajdziecie Państwo w broszurze i ulotce.

Projekt jest obecny także w mediach społecznościowych: www.facebook.com/44mpaPL oraz https://twitter.com/44mpaPL

***

INFORMACJA O PROJEKCIE

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Zmiany klimatyczne są nie tylko problemem globalnym, ale coraz bardziej stają się także „palącym” problemem lokalnym. Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych.

Miejskie Plany Adaptacji (MPA) powstaną do końca 2018 r. Ich wdrożenie poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Ministerstwo Środowiska wspiera lokalne samorządy koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu.

Wykonawcy projektu to wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska. Konsorcjum składa się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (lider projektu), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.