W Ostrowach Górniczych rusza budowa kanału tłocznego, który jest pierwszym i najważniejszym elementem inwestycji kanalizacyjnej dla całej dzielnicy.

To właśnie ten kolektor będzie odpowiedzialny za odprowadzenie ścieków. W tym etapie wybudowana będzie również kanalizacja sanitarna wzdłuż ulicy Maczkowskiej oraz sieć kanalizacji deszczowej, która zapewni odprowadzenie wody z rejonu ulicy. Po wykonaniu tych robót ulica zyska nową nawierzchnię. Koszt tego zadania wynosi 7 mln zł, a za jego realizację odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic. Termin wykonania to październik 2024 r.

Miasto wspólnie z Sosnowieckimi Wodociągami ubiegało się i nadal szuka źródeł finansowania dla wartego ok. 60 mln zł projektu. Cała inwestycja, która będzie realizowana w kolejnych etapach obejmuje jeszcze budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w ulicach: Starzyńskiego, Metalowej, Klubowej, Górnej, Juliuszowskiej, Feliks – bocznej, Gałczyńskiego, Poniatowskiego, Orzeszkowej, Limbowej i Niecałej. W sumie mowa jest o prawie 10 km sieci kanalizacyjnej, prawie 1 km sieci wodociągowej oraz ponad 3 km kanalizacji deszczowej.

Projekt był zgłoszony m.in. w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład, jednak nie uzyskał wsparcia. – To dla wszystkich ważna inwestycja jednak niezwykle kosztowna. Nadal szukamy środków zewnętrznych, a jednocześnie rozpoczynamy realizację 1 etapu – wyjaśnia Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów.

Kazimierz Górniczy – ul. Fredry, Nowa: szykuje się przetarg na budowę kanalizacji

To kolejny wspólny projekt miasta oraz Sosnowieckich Wodociągów. Pierwszy etap obejmuje budowę 1 km sieci kanalizacyjnej w ulicy Fredry wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej (prawie 1 km). Prace obejmują częściowo również ul. Anki Kowalskiej i Broniewskiego, a także budowę dwóch wyniesionych skrzyżowań na ul. Fredry. Asfalt pojawi się też na przedłużeniu ul. Anki Kowalskiej w kierunku ul. Nowej. W tej chwili trwa doprecyzowanie zadania, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w pierwszym kwartale 2024 roku. Zakładamy, że ten etap będzie realizowany przez 15 miesięcy.

Kolejny etap to budowa sieci w ulicy Nowej, a następne koncentrują się na mniejszych ulicach krzyżujących się z ulicą Nową. Całość to koszt ponad 30 mln zł.

Łatwo podsumować, że te dwa projekty to koszt prawie 100 mln zł. Zarówno miasto jak i Sosnowieckie Wodociągi szukają źródeł dofinansowania na realizację prac. Co ważne na oba projekty dokumentacja jest gotowa, co oznacza, że ich wykonanie możne się rozpocząć niemal natychmiast. Niestety każda z kilku prób pozyskania dofinansowania z Polskiego Ładu i innych źródeł została odrzucona. To bardzo ważne zadania, dlatego miasto wspólnie z Sosnowieckimi Wodociągami będą realizowały projekty w zależności od możliwości finansowych w podziale na etapy.

Od lewej stoją: Arkadiusz Kasper (dyrektor ds. Przygotowania i Realizacji Kontraktów Budowlanych, Agnieszka Czapla (prezes Sosnowieckich Inwestycji), Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz (radna RM), Arkadiusz Chęciński (prezydent Sosnowca), Danuta Gojna-Ucińska (radna RM), Paweł Kopczyński (prezes Sosnowieckich Wodociągów), Iwona Nawrocka (członek zarządu Sosnowieckich Wodociągów.