Przemoc niszczy dzieciństwo. Co zrobisz kiedy się dowiesz?

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy ze Stowarzyszeniem Moc Wsparcia startuje z nową kampanią społeczną, której głównym celem jest zachęcenie dorosłych do reagowania w sytuacjach, gdy podejrzewają albo widzą, że dziecko jest krzywdzone.

W Jaśle rodzice znęcali się nad czteromiesięczna córką – dziewczynka miała połamane kończyny, w stanie bardzo ciężkim trafiła do szpitala. Kamil z Częstochowy został pobity i poparzony w swoim domu. Zmarł po miesiącu w szpitalu. W Chorzowie grupa nastolatków znęcała się nad 9-letnim chłopcem ze spektrum autyzmu. W Michałowicach 17-latek brutalnie pobił 12-latka.

Badania wskazują, że jedno na troje dzieci doświadczyło przemocy fizycznej lub (i) psychicznej ze strony bliskich dorosłych[1]. Co siódme dziecko doświadczyło wykorzystywania seksualnego. Spośród nastolatków ponad połowa doświadczyła w swoim życiu przemocy rówieśniczej. Te dzieci często cierpią w samotności, bez nadziei na pomoc. Przemoc wobec nich pozostaje często niezauważona i towarzyszą jej obojętność i milczenie.

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada trwa światowa „Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”[2]. W tym czasie we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Stowarzyszenie Moc Wsparcia na terenie województwa śląskiego realizuje kampanię „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”, której celem jest zwiększenie społecznej gotowości do reagowania w sytuacjach, gdy osoby podejrzewają albo widzą, że dziecko doświadcza przemocy.

Akcja podświetlania i „czerwony post”

19 listopada – w Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci – z inicjatywy Stowarzyszenia Moc Wsparcia wybrane obiekty infrastruktury na terenie województwa zostaną podświetlone na czerwono. Podobne iluminacje będą miały miejsce również w innych miastach Polski tj.: Warszawie, Starogardzie Gdańskim, Lublinie, Olsztynie, Zakopanym, Głogowie, Dąbrowie Górniczej, Poznaniu, Koninie, Rzeszowie i Grudziądzu. – Akcja podświetlenia obiektów to symboliczny manifest wyrażający sprzeciw wobec krzywdzeniu dzieci. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na potrzebę reagowania w sytuacji, w której dziecko potrzebuje pomocy – mówi Adrian Drdzeń, prezes Stowarzyszenia Moc Wsparcia.

Oprócz podświetlenia obiektów, 19 listopada o godzinie 18:00 organizatorzy Kampanii będą zachęcać mieszkańców województwa do udostępnienia „czerwonego posta” na swoich kanałach na social mediach. Grafika będzie dostępna do pobrania na stronie www.moc-dziecka.pl/reaguj

Czerwony post, to pewnego rodzaju prowokacja. Próba zatrzymania uwagi odbiorcy na bardzo istotnym problemie społecznym i jednoczesnego zaangażowania jak największej liczby osób. To możliwość wyrażenia swojej niezgody na krzywdzenie dzieci. Oczywiście mamy świadomość, że to nie rozwiąże problemu, jednak może stanowić przyczynek do szerokiego komentowania, a tym samym być wstępem do zmiany myślenia i wzrostu zaangażowania – dodaje Drdzeń.

W kampanię jako regionalny partner włączyli się: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Miasto Sosnowiec.

Podejmowanie działań na rzecz mobilizacji i edukacji społecznej w zakresie ochrony dzieci przed przemocą jest dla nas bardzo ważnym zagadnieniem. Z radością włączyliśmy się w kampanię, chcemy wspólnie przeciwdziałać przemocy wobec dzieci. W ramach tej akcji w naszym mieście na czerwono zaświeci się Mediateka jako znak, że nie akceptujemy żadnej formy przemocy wobec najmłodszych – mówi Arkadiusz Chęciński, Prezydenta Miasta Sosnowca.

Dla nas ochrona dzieci plasuje się wysoko w priorytetach działań, dlatego nadajemy ton polityce społecznej w tym obszarze na terenie województwa. Promowanie postawy reagowania na sytuację krzywdzenia dzieci jest bardzo ważne. Każda reakcja, przywraca dziecku poczucie bezpieczeństwa i daje szansę na lepszą przyszłość. Reagując możesz chronić zdrowie, a nawet życie dziecka – mówi Anna Jedynak-Rykała, wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Na terenie województwa podświetlone zostaną następujące obiekty (19.11. o godzinie 18.00): Stadion Śląski, Zagłębiowska Mediateka, Pałac Kultury w Dąbrowie Górniczej.

***

Stowarzyszenie Moc Wsparcia. Od ponad 10 lat chronimy dzieci przed zaniedbaniem i krzywdzeniem. Udzielamy pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej dzieciom z doświadczeniem krzywdzenia i ich opiekunom. Prowadzimy działania profilaktyczne w celu zmniejszenia zagrożeń krzywdzenia oraz organizujemy szkolenia dla grup zawodowych zajmujących się pracą z dziećmi i rodzinami.