W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji w Sosnowcu, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie pomysłów i projektów, które przyczynią się do eliminacji problemów mieszkańców w dzielnicach (obszarach rewitalizacji) co realnie wpłynie na poprawę warunków życia w mieście.

Jakiego obszaru dotyczy proces rewitalizacji?

Wskazano 6 dzielnic (obszarów zamieszkałych) tj. Centrum, Centrum Południe, Juliusz, Konstantynów, Kalinowa i Pogoń Wschód, oraz 6 niezamieszkałych podobszarów w Sosnowcu (mapa poniżej). Działania rewitalizacyjne powinny być realizowane w tych dzielnicach, chociaż niektóre aktywności mogą być poza obszarem rewitalizacji, pod warunkiem że służą mieszkańcom z obszaru rewitalizacji. Dokładne granice obszaru rewitalizacji określa Uchwała nr 1119/LXX/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2023r. o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Sosnowca.

Czego mogą dotyczyć projekty?

Główne działania dotyczą sfery społecznej i łączą się z poprawą jakości życia mieszkańców. Przykładowo mogą obejmować różne aktywności społeczne takie jak: wzmacnianie tożsamości lokalnej, edukację, formy spędzania czasu wolnego, kulturę i rekreację, sport, ekologię, poprawę bezpieczeństwa, aktywizację w zakresie rynku pracy, podnoszenie kompetencji zawodowych itd.. Projekty mogą być adresowane do osób w różnym wieku, a także powinny uwzględniać osoby ze szczególnymi potrzebami. Działania mogą dotyczyć także gospodarki, środowiska, zagospodarowania przestrzeni, poprawy infrastruktury oraz innych aktywności przyczyniających się do pozytywnych zmian w rewitalizowanych dzielnicach. Specjalny rodzaj projektów dotyczy obszarów niezamieszkałych, które są terenami poprzemysłowymi i nieużytkami. W tym wypadku chodzi o ich zagospodarowanie, gdzie potrzebne są działania inwestycyjne przywracające im funkcje gospodarcze lub nadające nowe przeznaczanie.

Kto może zgłaszać propozycje projektów?

Projekty mogą składać mieszkańcy Sosnowca, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, instytucje publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe itp. Mile widziane są przedsięwzięcia proponowane przez zespoły złożone z różnego typu podmiotów. Projekty mogą składać podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić swoją działalność na terenie Sosnowca.

Gdzie i w jakiej formie można zgłaszać projekty?

Każdy może zgłosić pomysł i projekt w Urzędzie Miasta Sosnowca internetowo lub osobiście. Miejscem zgłaszania ww. jest Wydział Rozwoju
i Przedsiębiorczości, ul. Małachowskiego 3, pokój 33, I piętro, tel. 32/296-06-38. Propozycje projektów w postaci wypełnionych formularzy można przesłać także na skrzynkę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pobierz Formularz.

Dlaczego warto zgłaszać pomysły?

Zgłaszane projekty są realną szansą na poprawę jakości życia mieszkańców w rewitalizowanych dzielnicach. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. W przypadku obszarów niezamieszkałych zgłoszone projekty mogą przyczynić się do ponownego ich zagospodarowania i zmian wizerunkowych dzielnicy. Projekty ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji mają szanse na dofinansowanie ze środków zewnętrznych, między innymi z programów Unii Europejskiej.

Do kiedy można zgłaszać projekty?

Projekty prosimy składać do końca października (31.10.2023 r.).

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32/296-06-38 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek-czwartek 7:30 do 15:30, piątek 7:30 do 13:00. Prosimy o podanie w formularzu danych kontaktowych.