Zapraszamy uczniów wszystkich klas mundurowych do udziału w konkursie „Policjanci i Żołnierze w służbie Historii”. Tegoroczna edycja łączy dwa dotychczasowe konkursy „Policjanci w służbie historii” i „Żołnierze w służbie historii”. Celem konkursu „Policjanci i Żołnierze w Służbie Historii” jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii służb mundurowych w czasach II Rzeczpospolitej i II Wojny Światowej oraz ich wkładu w budowę niepodległego i niezależnego Państwa Polskiego.

Tegoroczna edycja konkursu organizowana jest przez Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Komendą Główną Policji. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii służb mundurowych w czasach II Rzeczpospolitej i II Wojny Światowej. Chodzi również o to, by podkreslić, jaki wkład w budowę niepodległego i niezależnego Państwa Polskiego wniesli mundurowi, a także zwrócić uwagę na etos służby.

Uczestnicy konkursu tworzą 2 lub 3-osobowe zespoły, pracujące pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna. Ich zadaniem będzie odnalezienie postaci policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej/Policji Województwa Śląskiego w okresie XX-lecia międzywojennego i/lub II wojny światowej, a swoją służbą przyczynił się do budowania polskiej państwowości oraz może stanowić przykład etosu służby policjanta.  

Z kolei opisując postać żołnierza należy wybrać osobę, która pełniła służbę w strukturach militarnych polskich organizacji wojskowych, a służbą przyczyniła się do budowania polskiej niezależnej państwowości i może stanowić przykład etosu żołnierza.
W oparciu o zdobyte na temat postaci informacje wykonują 3 zadania: prezentacja bohatera, opis miejsca oraz żywą lekcję historii.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez założenie konta na platformie internetowej konkursu oraz rejestrację zespołu do 29 maja 2023 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Policjanci w służbie historii (ipn.gov.pl)