Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Tomasz Kłosowicz zaprasza przedstawicieli mediów na odprawę podsumowującą efekty pracy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, w której swój udział zapowiedział m. in Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominik Łączyk. W trakcie odprawy Komendant Miejski Policji w Sosnowcu zaprezentuje podsumowanie stanu bezpieczeństwa na terenie Sosnowca w 2022 roku. Nakreśli również główne kierunki naszych działań w 2023 roku.

Odprawa odbędzie się w dniu 26.01.2023 r o godz 13.00 w Sali Konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego 16. Do udziału w odprawie zaproszono parlamentarzystów z terenu Zagłębia. Uczestniczyć w niej również będą Prezydent Miasta Sosnowca i jego Zastępcy, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu, Przewodniczący i członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sosnowcu a także inni przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych oraz Straży Miejskiej. Zapraszamy.