Na czym polega „Lokal na kulturę”? Chodzi o wyłonienie najemców lokali użytkowych Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej czy twórczej.

To ukłon w kierunku osób, które mają fajne pomysły, ale nie zawsze dysponują finansowymi możliwościami na ich realizację. Ceny lokali są bowiem bardzo konkurencyjne. Do konkursu może się zgłosić każdy, a o tym, komu przyznać lokal, zadecyduje komisja konkursowa. Co ważne, stawka czynszu w pierwszym roku wynosi 1 zł za metr kwadratowy – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca

W tym roku mamy do zaoferowania 7 lokali:

1. Dietla 7a

2. Głowackiego 4

3. Dęblińska 1

4. Skłodowskiej 10

5. Lwowska 29b

6. Targowa 15/I

7. Warszawska 3/14

Powierzchnie lokali 37-307 m2

Stawki czynszu 2,00-9,50 zł netto/m2

Na oferty czekamy do 2 września 2022 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy można składać:

  • osobiście – oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Lokal na kulturę – Nie otwierać” oraz adresem lokalu, którego oferta dotyczy, w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Wydział Kultury i Promocji Miasta, al. Zwycięstwa 20, IV p. , pokój 503E, w godzinach pracy tj. poniedziałek 7.30-18.00, wtorek – czwartek 7.30- 15.30, piątek 7.30-13.00.
  • pocztą – na adres Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Promocji Miasta, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, z adnotacją na kopercie: „Lokal na kulturę – Nie otwierać” (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty do pobrania