Sosnowieccy policjanci przekazali seniorom porady dotyczące unikania działania oszustów. Okazją było I Forum Seniora. Wydarzenie zorganizowane w Sali Widowiskowo-Koncertowej “MUZA” zgromadziło wielu seniorów.

W Sali Widowiskowo-Koncertowej MUZA w dniu 13 czerwca odbyło się I Forum Seniora. Podczas wydarzenia, które miało na celu aktywizację i edukację seniorów oraz integrację międzypokoleniową omówiono m.in. temat bezpieczeństwa i ochrony praw seniorów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się dzielnicowi z Komisariatu Policji IV w Sosnowcu asp. szt. Paweł Biały oraz asp. Paweł Ruski. Funkcjonariusze podczas wystąpienia podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą w zakresie działania sprawców przestępstw dokonywanych na szkodę osób w podeszłym wieku, jak również omówili sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom.