Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Bezdomność oraz egzystencja na granicy ubóstwa to jedne z głównych problemów społeczno-ekonomicznych, które występują w polskiej rzeczywistości. Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Wolontariatu i biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu, zorganizowali  akcję charytatywną, której celem była  pomoc osobom w bardzo trudnej sytuacji życiowej, jednocześnie uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych, a co za tym idzie wyrobienie odruchu bezinteresownego pomagania. 

Po raz kolejny społeczność szkolna nie zawiodła, angażując się w akcję. Przez kilka tygodni w placówce trwała zbiórka materiałów higienicznych i kosmetyków niezbędnych podczas pobytu w szpitalu. Wszystkie zebrane produkty zostały przekazane  na potrzeby pacjentów przebywających w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim SP. z o.o. w restrukturyzacji. 

Udział społeczności szkolnej w tej akcji to wyraz tego, że wspólnie można czynić świat lepszym i piękniejszym.