Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Już kolejny raz sosnowieccy policjanci znakowali rowery, elektronarzędzia i inne sprzęty podczas akcji organizowanej cyklicznie w parku Stawiki. Zainteresowanie znakowaniem sprzętów jest nadal ogromne- do stoiska ponownie ustawiła się spora kolejka. Zapewniamy, że wszyscy chętni, by chronić swoje sprzęty przed kradzieżą, będą mieli okazję to zrobić.

W miniony piątek na terenie parku Stawiki odbyła się kolejna odsłona akcji Grawer- Oznakuj swoją własność. Komenda Miejska Policji w Sosnowcu organizuje bezpłatne znakowanie przedmiotów mających wartość dla ich właścicieli. Akcja polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu „engrawer” unikalnego oznakowania składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji tego znaku w stworzonej na te potrzeby bazie danych Policji. Każdy oznakowany przedmiot zostanie opatrzony w widocznym miejscu nalepką samoprzylepną, informującą o dokonaniu oznakowania. Mikroudarowa technologia „endograwera” pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków. Samoprzylepna naklejka ma pełnić również rolę prewencyjną- może odstraszyć sprawce kradzieży ( będzie świadom, że dużo trudniej będzie sprzedać taki łup), może także zniechęcić potencjalnego nabywcę zrabowanego mienia.

Właściciel przedmiotu otrzymuje pełną informacje o przeprowadzanej akcji, po wyrażeniu zgody na przystąpienie do niej zapoznaje się z regulaminem i wypełnia stosowne oświadczenie, umożliwiające przystąpienia do Policyjnej Akcji „Grawer-oznakuj swoją własność”.

Wymogi konieczne do przeprowadzenia znakowania:

- Do bezpłatnej akcji mogą przystąpić tylko mieszkańcy miasta Sosnowca,

- Dokument tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia, niepełnoletni może przystąpić do akcji tylko w obecności opiekuna prawnego),

- Dowód zakupu – paragon lub faktura, umowa kupna sprzedaży, (według oświadczenia właściciela),

- Znakowany rower musi być sprawny i powinien być wyposażony w:

Z przodu – w jedno światło barwy białej lud żółtej selektywnej;

Z tyłu – w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające;

Co najmniej jeden sprawnie działający hamulec;

W dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

- Znakowany przedmiot musi przedstawiać wartość powyżej 100 złotych ( to funkcjonariusz Policji decyduje, czy dany przedmiot może podlegać znakowaniu).

- Funkcjonariusz wraz z właścicielem wspólnie ustala miejsce znakowania ( nie dotyczy planowych akcji znakowania zgodnie z harmonogramem).

- Każdy właściciel oznakowanego roweru otrzyma Dokument przystąpienia do Akcji.

- Należy pamiętać o tym, że nie dopuszcza się ponownego znakowania elementów oraz przerabiania naniesionych wcześniej numerów.

- Uzupełnianie brakującego oznakowania, np. w przypadku wymiany elementów powinno być wykonane tą samą technologią również przez policjanta prowadzącego znakowania.

Czekamy na Państwa w godzinach 14.00-18.00 na placu przed kasami przy Stadionie Ludowym przy ulicy Kresowej. Informacja o harmonogramie znakowania rowerów została umieszczona na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Z uwagi na niezależne od nas ograniczenia ( na przykład zmiana terminu meczu rozgrywanego na Stadionie) terminy mogą się zmienić – prosimy, by na bieżąco sprawdzać dostępny na stronie harmonogram, w którym wszystkie ewentualne zmiany będą uwzględniane. Istnieje również możliwość oznakowania sprzętu w innym terminie, jeśli zostanie on wcześniej uzgodniony z policjantami Wydziału Prewencji – w tej sprawie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer 47 852 12 60.

 

  • oznakowany rower
  • oznakowany chodzik
  • policjant znakuje rower