Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Wstępne wyniki tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych

20 lipca  odbyła się symulacja przydziału kandydatów do klas pierwszychszkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.       

- Podobnie jak w ubiegłych latach, również i w tym roku rekrutacja prowadzona była za pomocą systemu elektronicznego. Na stronie internetowej naboru uczniowie znaleźli m.in. zasady oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego, statystyki chętnych do oddziałów, a także poradnik dla kandydatów, który pomógł im rozwiązaćproblemy i rozwiać wszelkie wątpliwości - przekazał Katarzyna Wanic, naczelnik Wydziału Edukacji UM w Sosnowcu.

W bieżącym roku szkolnym do klas VIII sosnowieckich szkół podstawowychuczęszczało 1433 uczniów.

Na potrzeby rekrutacji w prowadzonych przez Miasto liceach ogólnokształcącychdla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia przygotowano łącznie 1958 miejsc w 63 oddziałach tj. w:

- liceach ogólnokształcących – 802 miejsca w 26 oddziałach, 

- technikach – 850 miejsc w 27 oddziałach,

- branżowych szkołach I stopnia – 306 miejsc w 10 oddziałach.

W wyniku kilku tur symulacji przydziału kandydatów do klas pierwszych szkół

ponadpodstawowych zakwalifikowano 1715 uczniów i utworzono 60 oddziałów.

Największym zainteresowaniem cieszyły się wśród liceów: 

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St.Staszica,

IX Liceum Ogólnokształcące im. W. Szymborskiej, 

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. E. Plater,

Natomiast spośród techników kandydaci najczęściej wybierali:

Technikum nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu,

Technikum nr 1 Ekonomiczne i Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 64

oraz Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25.

Ostateczne wyniki naboru poznamy 2 sierpnia 2021 r.                           

- Kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej szkoły oraz uczniów, którzy chcą kontynuować naukę w sosnowieckich szkołach ponadpodstawowych, ale nie uczestniczyli w rekrutacji elektronicznej, zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej - podkreśla Zbigniew Byszewski, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialny za edukację w Sosnowcu.

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone poza systemem elektronicznej rekrutacji – bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).