Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Premiera filmu

27 maja o godz.10.00 będzie można poznać historię Jolanty Wadowskiej-Król lekarki, która w latach siedemdziesiątych badała ołowicę u dzieci mieszkających w pobliżu huty Szopienice i uratowała setki z nich. Dzięki jej działaniom zorganizowano leczenie tysięcy dzieci dotkniętych zagrożeniem  ołowicy. Zdecydowano również o rozbiórce domów stojących najbliżej komina huty.

Przyczyniło się to, do poprawy zdrowia mieszkańców oraz korzystnie wpłynęło na stan środowiska miasta. Gośćmi spotkania będą także prof.dr hab Ryszard Kaczmarek z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz dr.hab.Jerzy Cabała, prof.UŚ z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, który opowie o problemie skażenia gleby w Szopienicach. Rozmowę poprowadzi red.Anna Malinowska.

Transmisję będzie można zobaczyć na:

facebook.com/UniwersytetSlaski

youtube.com/UniwersytetSlaski