Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Trzech nowych funkcjonariuszy rozpocznie swą karierę w mundurze od szkolenia i adaptacji zawodowej. Adepci policyjnego rzemiosła odebrali legitymacje służbowe i usłyszeli najlepsze życzenia od Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu mł. insp. Tomasza Kłosowicza.

Uroczyste ślubowanie to pamiętny moment dla każdego policjanta. Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu odbyła się uroczystość, podczas której trzech nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło policyjną przysięgę. Ślubowanie miało charakter uroczystej zbiórki. Koordynator Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu odczytał akty, na mocy których nowi policjanci zostali przyjęci do służby. Komendant Miejski Policji w Sosnowcu wręczył świeżo upieczonym funkcjonariuszom ich nowe legitymacje służbowe i życzył im wszystkiego, co najlepsze na ich nowej, zawodowej drodze. Z powodu pandemii Covid-19 spotkanie odbyło się w maksymalnie ograniczonym składzie osobowym, z zachowaniem ścisłych reguł reżimu sanitarnego.

 

  • nowo przyjęci policjanci podczas przysięgi
  • prezydent miasta gratuluje nowo przyjętym policjantom
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji składa meldunek Komendantowi Miejskiemu Policji w Sosnowcu