Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Wczoraj przypadał międzynarodowy dzień osób starszych oraz ogólnopolski dzień odblasków. Sosnowieccy policjanci przygotowali z tej okazji pakiet szczególnych działań- zarówno adresowanych do seniorów jak i ukierunkowanych na podnoszenie bezpieczeństwa na ulicach naszego miasta poprzez propagowanie codziennego używania odblasków. W tym zadaniu już kolejny rok wspierają policjantów sosnowieccy księża.

Częste opady deszczu i śniegu, szybko zapadający zmrok, światła oślepiające uczestników ruchu padające z wielu źródeł (dodatkowo odbijające się w mokrej nawierzchni), śliska jezdnia, powodująca wydłużenie drogi hamowania- to czynniki ryzyka, które w długim okresie jesienno-zimowym decydują o zwiększeniu zagrożenia- w szczególności dla pieszych. Dlatego właśnie już przed nastaniem jesiennych chłodów sosnowieccy policjanci ponownie ruszają z szeroką akcją profilaktyczną, kierowaną właśnie do pieszych. Z adresatami działań będą rozmawiać o bezpieczeństwie i przekazywać im hasło akcji „ Noś odblaski nawet w mieście”. Oczywiście podczas spotkań z sosnowiczanami rozmawiać będą również o wszystkich pozostałych czynnikach mających wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Działania podejmowane w ramach kampanii będzie można śledzić na bieżąco w zakładce „Dla Kierowców- bezpieczeństwo pieszych”. Działania sosnowieckich policjantów wpisują się w ogólnopolską akcję „Świeć Przykładem- Bądź widoczny!” Wczoraj, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odblasków, a także z okazji przypadającego również wczoraj Międzynarodowego Dnia Osób Starszych przez cały dzień policjanci Wydziału Ruchu drogowego rozmawiali z napotkanymi osobami o bezpieczeństwie pieszych. Chętni oczywiście otrzymali od nich odblaski. Wieczorem natomiast sosnowieckie policjantki gościły w Kaplicy Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Po wieczornej mszy miały szansę porozmawiać z uczestnikami nabożeństwa o bezpieczeństwie. Wszyscy przybyli otrzymali odblaski i usłyszeli dlaczego tak istotne jest noszenie ich nawet w mieście. Spotkanie zainaugurowało cykl spotkań z seniorami, którym w tym trudnym czasie pandemii nadal grozi wiele niebezpieczeństw. Przybyli bardzo pozytywnie odnieśli się do prowadzonej akcji i obiecali stale używać podarowanych im odblaskowych gadźetów.

  • policjantki z gospodarzami spotkania
  • uczestnicy spotkania otrzymują odblaski
  • policjantka pokazuje jak można zamocować odblask