Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Ostatni etap międzynarodowego projektu

Trwa ostatni etap międzynarodowego projektu pn. „ClairCity – zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej (Program „Horyzont 2020”).

„Pakiet strategii dla miasta Sosnowca” jest dostępny na stronie projektu ClairCity. Dokument zawierający scenariusze dotyczące jakości powietrza w Sosnowcu w perspektywie do roku 2050 został przygotowany przez naukowców z uniwersytetów i firm konsultingowych będących partnerami projektu w oparciu o informacje pozyskane od mieszkańców Sosnowca, pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek miejskich oraz przedstawicieli władz samorządowych oraz na podstawie analizy miejskich i regionalnych dokumentów strategicznych.

W czasie trwania projektu, w latach 2016 - 2020, przeprowadzono szereg lokalnych działań z udziałem mieszkańców (np. warsztaty, ankiety, konkurs dla szkół, konkurs filmowy dla seniorów, gra na smartfony) oraz spotkań z przedstawicielami władz i pracownikami jednostek miejskich, które pozwoliły naukowcom poznać aktualną sytuację w mieście dotyczącą źródeł zanieczyszczenia powietrza (sposoby ogrzewania gospodarstw domowych, podróżowania mieszkańców do pracy, szkoły, na zakupy, jakość usług świadczonych przez komunikację publiczną itp.) oraz preferencje mieszkańców i plany samorządu, których wdrożenie będzie miało wpływ na zmianę poziomu zanieczyszczenia powietrza i emisji węglowych. W oparciu o te dane oraz przy wykorzystaniu naukowych metod (modelowanie jakości powietrza) stworzono scenariusze dla Sosnowca w perspektywie czasowej do roku 2050, które zakładają realizację wyłącznie założeń samorządowych (tzw. Dotychczasowy Scenariusz Działań) lub uwzględniają preferencje mieszkańców Sosnowca (tzw. Ujednolicony Scenariusz Strategii). Poza analizą, w jaki sposób realizacja poszczególnych rozwiązań wpłynie na jakość powietrza i emisje węglowe w Sosnowcu, w dokumencie zawarto również opis finansowych i  zdrowotnych skutków wdrożenia pomysłów mieszkańców.

Webinarium 1:

Zaangażowanie obywateli w działania na rzecz jakości powietrza i zapobiegania zmianie klimatycznej

https://www.youtube.com/watch?v=ShDxIXBkjHM

 

Webinarium 2:

Obywatele w procesie modelowania

https://www.youtube.com/watch?v=y-UdktECZoE

 

Webinarium 3:

Rola obywateli w procesie tworzenia miejskich strategii – lekcja dla decydentów

https://www.youtube.com/watch?v=AlguJitZ114