Sosnowieccy kryminalni zatrzymali 52-letniego mieszkańca Sosnowca, za którym sądy z terenu całej aglomeracji wystawiły list gończy i nakazy doprowadzenia celem odbycia kary. Mężczyzna ma do odbycia kilka wyroków za dokonanie w przeszłości oszustw, przywłaszczenia i kradzieży rozbójniczej. By nie dopuścić do sytuacji, która zagrażałaby osobom postronnym ( mężczyzna był karany m.in. za przestępstwa z użyciem przemocy) policjanci śledzili go przed zatrzymaniem.

Mężczyzna powinien odbywać kary za przywłaszczenie, oszustwa i kradzież rozbójniczą. Był poszukiwany przez cztery różne sądy z terenu aglomeracji. List Gończy wystawił za nim Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach. Policjanci wytropili gdzie przebywa, jednak zatrzymanie go tam wiązałoby się z dużym ryzykiem. Kryminalni nie chcieli powodować sytuacji, w której osoby postronne mogły być zagrożone ( mężczyzna był karany m.in. za przestępstwa z użyciem przemocy), więc, aby dokonać zatrzymania, udali się śladem poszukiwanego. 52-latek został zatrzymany i osadzony w areszcie śledczym. Będzie odbywał teraz zasądzone mu wyroki kar pozbawienia wolności.