Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla targowisk i bazarów

Targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością. Mogą być zorganizowane w różny sposób – jako obszary zadaszone i/lub place na wolnym powietrzu. Na ich terenie mogą znajdować się zarówno większe sklepy, sklepiki jak również stragany z produktami spożywczymi. 

W celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 w tych miejscach handlu, Główny Inspektorat Sanitarny rekomenduje ich zarządcom stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych omówionych poniżej.

Szczegółowe zalecenia dostępne są na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem : 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/