Oficer Prasowy KMP w Sosnowcu podkom. Sonia Kepper kontynuuje spotkania profilaktyczne z młodzieżą na temat handlu ludźmi, bezpieczeństwa osobistego oraz najczęstszych zagrożeń, które napotykają młodzi ludzie. W spotkaniach zapoczątkowanych w październiku b.r. wzięli dziś udział uczniowie klas I i III Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Prelekcje to dalszy ciąg spotkań zapoczątkowanych w zeszłym roku. Handel ludźmi jednak to tylko jeden z tematów, jaki poruszany jest w czasie ich trwania. Przedmiotem spotkań było bezpieczeństwo młodych ludzi i dobre praktyki- nawyki i zachowania, których przestrzeganie może uchronić ich przez zagrożeniami. Poruszono problem bezpieczeństwa podczas wyjazdów oraz zagrożeń, jakie niesie ze sobą np. spożywanie alkoholu. Wskazano możliwości i funkcjonalności powiadomień SOS. Młodzi ludzie wkraczający powoli w dorosłość usłyszeli dlaczego tak ważnym jest nawyk informowania bliskich o miejscu swojego pobytu i planowanej godzinie powrotu. Dowiedzieli się także dlaczego nie warto przed bliskimi ukrywać tego, w czyim towarzystwie spędzają swój wolny czas. Kolejne spotkania w innych szkołach już wkrótce.

red. podkom. S. Kepper