Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

 

Szczegóły w załącznikach: