snif

Konkurs plastyczny dla dzieci

Zaglębiowska Mediateka w Sosnowcu ogłasza konkurs na nazwę (imię) i projekt plastyczny maskotki promującej Świat Nauki i Fantazji, czyli strefę młodego czytelnika. Przypominamy, że przestrzeń dla dzieci i młodzieży obejmuje Labirynt Książek (wypożyczalnia książek i gier tradycyjnych) oraz Multimedia (audiobooki, gry elektroniczne, urządzenia multimedialne). Kolorowe i przytulne wnętrza przyciągają naszych milusińskich i uprzyjemniają czas spędzony w Mediatece. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Rusz głową i oddaj się wyobraźni. Z niecierpliwością czekamy na Twój projekt!

"Tworzymy maskotkę Świata Nauki i Fantazji"

Temat konkursu: nazwa (imię) i maskotka promująca Świat Nauki i Fantazji Zagłębiowskiej Mediateki.
Forma pracy: płaska w formacie A4.
Technika wykonania projektu: dowolna z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej, bez względu na miejsce zamieszkania.
2. Organizatorem konkursu jest Zagłębiowska Mediateka, 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 11.
3. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2019, a kończy 10 maja 2019.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:
1. Stworzenie logotypu Świata Nauki i Fantazji.
2. Popularyzacja strefy młodego czytelnika w Zagłębiowskiej Mediatece.
3. Kształtowanie umiejętności plastycznych i językowych oraz wrażliwości estetycznej wśród dzieci i młodzieży.
4. Twórcze spędzanie wolnego czasu.
5. Budowanie więzi ze "swoją biblioteką".

Zasady konkursu:
1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
• Klasy I-III
• Klasy IV-VIII
2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pacę.
3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
4. Przedmiotem konkursu jest nazwanie (imię) i stworzenie maskotki promującej strefę młodego czytelnika Mediateki.
5. Materiał i technika wykonania: dowolna z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych.
6. Forma pracy: płaska w formacie A4.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niezwiązanych z tematem.
8. Prace można:
• przesłać pocztą na adres Zagłębiowskiej Mediateki ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem "Konkurs – Tworzymy maskotę Świata Nauki i Fantazji", do dnia 10 maja 2019 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego).
• dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora, do Świata Nauki i Fantazji Zagłębiowskiej Mediateki, poziom I.
9. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową. [załącznik 1]
10. Karty dostępne w Zagłębiowskiej Mediatece i do wydrukowania ze strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Przyznana zostanie nagroda za najlepszą nazwę (imię) dla projektowanej maskotki, bez względu na kategorię wiekową.
3. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia za projekt plastyczny, w dwóch kategoriach wiekowych:
• Klasa I-III
• Klasa IV-VIII
4. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
5. Jury oceniać będzie: pomysłowość, zgodność z tematem, kreatywność, a także estetykę oraz samodzielność wykonania pracy.
6. Na podstawie jednej z nagrodzonych prac zostanie wykonany projekt graficzny maskotki, który będzie oficjalnym logo Świata Nauki i Fantazji. Ponadto, ta sama praca będzie wzorem, który posłuży do uszycia maskotki, która będzie towarzyszyła dzieciom podczas wizyt i zbaw w Mediatece.
7. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na ściance wystawienniczej.

Postanowienia końcowe:
1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatorów.
2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Jednocześnie wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich rodzicom/opiekunom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych każdy uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu - Agata Kozłowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu 515-041-778. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu: Zaglębiowska Mediateka w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, tel. 32 266 33 96 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.