Patrycja wyśpiewała 3 miejsce

Patrycja Sinicka  ze Szkoły Podstawowej nr 6 zdobyła 3 miejsce w XIII Regionalnym Konkursie Piosenki Angielskiej pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. Jury oceniało dobór repertuaru, walory wokalne, wymowę,  interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Przewodniczącym konkursu był Bernard Sołtysik – muzyk i kompozytor.

Ze względu na dużą liczbę uczestników tegoroczna edycja festiwalu została podzielona na dwa spotkania. Pierwszym spotkaniem były przesłuchania konkursowe, a następnie odbył się Koncert Galowy, na który zaproszono finalistów i oficjalnie ogłoszono werdykt Jury. Patrycja znalazła się w gronie laureatów, którzy zostali wytypowani do ponownego zaprezentowania utworu.