dialog

Debata interdyscyplinarna w Mediatece

Już w środę 3 kwietnia 2019 o godz. 10.00 "Dialog międzykulturowy a mowa nienawiści" – debata interdyscyplinarna. Organizatorzy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

DIALOG MIĘDZYKULTUROWY A MOWA NIENAWIŚCI
Debata interdyscyplinarna

Organizatorzy:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Sosnowcu
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

Termin: 3.04.2019 r.
Rozpoczęcie Debaty: godzina 10.00

Miejsce: Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu ul. Kościelna 11

Moderator debaty: mgr Roman Bodzioch

Cele:
- przedstawienie zjawiska mowy nienawiści z kulturowego, psychologicznego i prawnego punktu widzenia;
- ukazanie możliwości budowania dialogu międzykulturowego
- wspieranie dialogu międzykulturowego.
- promowanie szacunku dla każdego człowieka;

Uczestnicy debaty:
- uczniowie starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowyh Sosnowca,
- pedagodzy, psycholodzy sosnowieckich szkół
- władze miejskie i samorządowe
- przedstawiciele sądu, policji oraz innych instytucji
- przedstawiciele różnych wyznań religijnych

Przebieg Debaty:
Wystąpienia ekspertów (Przedstawienie zjawiska mowy nienawiści w różnych ujęciach):
Ks. dr Michał Knapik – Wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Mgr Marzena Hajdecka – psycholog
Inspektor Krzysztof Kazek – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
ds. Ochrony Praw Człowieka

Po wystąpieniu ekspertów debata z udziałem zaproszonych gości:
Ks. dr. Adam Palion – Sekretarz Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego
Włodzimierz Kac – Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach
Abdul Jabbar Koubaisy – Wiceprzewodniczący Ligi Muzułmańskiej w RP

Możliwość zadawanie pytań i zabrania głosu przez osoby obecne na Debacie.

Zakończenie Debaty ok. 12.00

Patronat honorowy
Biskup Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej ks. Grzegorz Kaszak
Prezydent Miasta Arkadiusz Chęciński

Patronat medialny
Telewizja Polska S.A oddział w Katowicach
Kurier Miejski
Wiadomości Zagłębia