Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Tuż przed zimową przerwą od nauki, sosnowieccy profilaktycy zatroszczyli się o bezpieczeństwo najmłodszych w Sosnowcu. Prewencyjnym programem "Bezpiecznie i zdrowo. Nie marnuj sobie życia" pilotażowo objęte zostały dwie szkoły. Szkoła Podstawowa nr 22 w Sosnowcu oraz II Liceum Ogólnokształcące im. E Plater w Sosnowcu. Nieocenionym wsparciem dla projektu stało się zaangażowanie we wspólne spotkania psychologa z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

Instytucje zajmujące się problemami wieku dorastania i pracą profilaktyczną, Policja sosnowiecka, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sosnowcu, a w szczególności Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomani z oddziałem w Katowicach doskonale uzupełniały swoje informacje podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą sosnowieckich szkół. Przekazywane informacje oraz przygotowany materiał profilaktyczny cieszył się bardzo dobrym odbiorem. Bogate materiały informacyjne staną się z pewnością lekturą dla uczestników projektu podczas zbliżającej się zimowej przerwy od nauki. Informacje przygotowane z zakresu wczesnej profilaktyki problemu uzależnienia od środków psychoaktywnych, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i doświadczeniu psycholog Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii przedstawione zostały w czytelny i przystępny sposób. Z kodeksem bezpiecznego i zdrowego stylu życia sosnowieckie dzieci i młodzież, którzy przystąpili do projektu pozostaną na ferie. Służbom zaangażowanym w projekt profilaktyczny skierowany do młodych sosnowiczan pozostało życzyć rozsądnych wyborów i miłego czasu wolnego.