„Podaruj krew dla Niepodległej”

21.09.2018 r. w godzinach 9-13 odbędzie się kolejne pobranie krwi w ramach kampanii „Podaruj krew dla Niepodległej”.

Krew będzie można oddać w mobilnym punkcie poboru na parkingu Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego w Sosnowcu ulica Kilińskiego 25. W ten symboliczny, a zarazem bardzo wymierny sposób społeczność CKZiU planuje uczcić pamięć o wydarzeniach z 11 listopada 1918 roku oraz oddać hołd tym wszystkim, którzy przelali krew za Ojczyznę. Akcja potrwa do grudnia 2018 roku, a towarzyszy jej kampania informacyjna związana z odzyskaniem niepodległości oraz promująca honorowe krwiodawstwo. Patronat medialny nad akcją objął Kurier Miejski, Wiadomości Zagłębia oraz Telewizja Polska Oddział w Katowicach.

Organizatorzy - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zapraszają wszystkich chętnych do włączenia się w kampanię.